Login

Expat : In het kortWaarom?

Wie voor een langere tijd in het buitenland gaat wonen of werken, geniet graag extra ondersteuning als er zich ver van huis een probleem voordoet.

Wat?

De Expat-oplossing biedt bij een lang verblijf in het buitenland uitgebreide bijstand in verschillende domeinen. Er geldt geen beperking in de tijd.

Voor wie?

Voor expats en hun gezin.

Voordelen?

  • uitgebreide bijstand aan personen

  • reisbijstand

  • juridische bijstand

Advies:

Denkt u erover om in het buitenland te gaan wonen ? Bovenop ons contract "Expat", kan u de website van de Overzeese Sociale Zekerheid raadplegen, deze overheidsdienst biedt een uitgebreide dekking voor mensen uit de Europese Unie die elders wonen.

Contact

Meer info

info@assudis.be
02 247 77 10
Tussen 9u30 et 12u30
En tussen 13u30 en 16u30
Assudis
Sleeckxlaan 1
1030 Brussel

Schade aangeven

claims-assistance@axa-assistance.com
02 550 05 00
AXA Assistance
Louizalaan 166 bus 1
1050 Brussel