Login

Privacy

Bescherming van privé-sfeer

Inhoudstafel

 


 

COOKIEBELEID

De website van Inter Partner Assistance maakt gebruik van ‘cookies’ (of ‘trackers’). Deze cookies helpen ons onze website af te stemmen op uw behoeften en persoonlijke voorkeuren. Conform artikel 129, paragraaf 1 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, wil Inter Partner Assistance de bezoekers van zijn websites informeren over het gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die de server van Inter Partner Assistance installeert op de harde schijf van uw computer of op andere mobiele apparaten (smartphones, tablets, enz.). Cookies worden gebruikt om gegevens permanent of tijdelijk op te slaan. Cookies hebben verschillende functies. Sommige bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de gebruiker, zodat deze informatie niet opnieuw hoeft te worden ingevoerd bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Andere cookies zorgen voor een optimale grafische weergave, nog andere zorgen ervoor dat een internettoepassing correct werkt.

De server van Inter Partner Assistance kan alleen cookies lezen die hij op uw computer of mobiel apparaat heeft geplaatst; hij heeft in geen geval toegang tot andere informatie die op uw computer of mobiel apparaat staat.

Welke cookies gebruikt onze website?

Inter Partner Assistance kan verschillende categorieën cookies gebruiken.

 1. Essentiële cookies: deze cookies zijn nodig om op onze website te surfen en toegang te krijgen tot uw persoonlijke account. Door deze cookies kunnen we uw identiteit veilig controleren voor we toegang verlenen tot uw persoonsgegevens. Deze cookies kunnen dus uw IP-adres of identificatiegegevens bevatten (naam, voornaam, login of wachtwoord, enz.).
 2. Functionele cookies: deze cookies zijn bedoeld om de werking van onze website te vergemakkelijken en de gebruiker gebruikersvriendelijker te laten surfen. Deze cookies kunnen dus uw taalkeuze bevatten, uw gebruikerssegment en uw voorkeuren die u tijdens een vorig bezoek hebt opgegeven.
 3. Statistische cookies: deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag op onze website en laten ons toe het gebruiksgemak ervan te verbeteren. Ze maken het mogelijk om de meest bezochte pagina's, de moeilijkheden van de internetgebruiker of de impact van de advertenties te bepalen. Statistische analyses zijn anoniem. Daarnaast gebruiken we Adobe Analytics, Google Analytics en Hotjar om het gebruik van onze websites, die hiervoor ook cookies gebruiken, te analyseren.
 4. Flash-cookies: deze cookies worden gebruikt om video’s en filmpjes van Adobe Flash Player op onze website weer te geven. Deze cookies worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat, maar worden niet beheerd door uw browser. Deze cookies kunnen worden beheerd en uitgeschakeld. Op deze website van Adobe wordt uitgelegd hoe u Flash-cookies kunt uitschakelen: http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.
  Het uitschakelen van Flash-cookies verhindert echter bepaalde functies, zoals het afspelen van video’s. 
  Als u Flash-cookies wilt verwijderen, moet u het configuratiescherm op de website van Adobe gebruiken: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.
 5. Cookies van derden:
  De website bevat ook elementen van derden, zoals audiovisuele diensten, social media-buttons of advertenties.

Hoe beheert en/of schakelt u cookies uit?

Het gebruik van cookies vereist uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming. Met het waarschuwingsbericht op de homepage van de website kunt u instemmen met het cookiebeleid van Inter Partner Assistance.

Via de browser van uw computer of laptop kunt u ook de installatie van cookies weigeren, uw toestemming op een later tijdstip intrekken of op uw computer of laptop geïnstalleerde cookies uitschakelen.

U kunt cookies blokkeren door te verwijzen naar de procedure die van toepassing is op uw browser:

Wanneer u bepaalde cookies weigert, hebt u alleen toegang tot de openbare delen van onze website. Sommige functies of toepassingen zullen echter beperkt of onmogelijk zijn en sommige grafische elementen worden mogelijk niet correct weergegeven.

U kunt uw browser ook zo instellen dat deze een code verstuurt naar de websites dat u niet wilt worden gevolgd. (optie ‘Do No Track’).

Persoonlijke levenssfeer

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt conform het ‘Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ van Inter Partner Assistance. Meer informatie vindt u door op de hyperlink ‘Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ te klikken in de wettelijke vermeldingen op onze website. In dit beleid zijn de regels vastgelegd die Inter Partner Assistance toepast bij de verwerking van uw persoonsgegevens die wij mogen verzamelen. 

 


 

ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING (‘AGB’)

In geval van een geschil tussen u en AXA ASSISTANCE kunt u rechtstreeks contact opnemen met AXA ASSISTANCE, een gerechtelijke procedure aanspannen bij de bevoegde rechtbank of contact opnemen met de volgende instellingen:

 • Ombudsman des Assurances - Ombudsman van de verzekeringen

  De ombudsman van de verzekeringen is bevoegd voor alle geschillen die een consument in de verzekeringssector aanhangig maakt.

  De procedure is gratis. De procedure kan worden opgestart in het Frans, het Nederlands, het Duits of het Engels. De procedure is niet bindend.

  Adres:
  De Meeûssquare 35
  1000 Brussel
  België

  Gegevens:
  E-mail: info@ombudsman.as
  Website: http://www.ombudsman.as
  Telefoon: +32 (2) 547 58 71
  Fax: +32 (2) 547 59 75
 • Le Service de Médiation pour le Consommateur - Consumentenombudsdienst

  De Consumentenombudsdienst is bevoegd voor alle geschillen die een consument aanhangig maakt wat betreft de levering van een goed of dienst.

  De procedure is gratis. De procedure kan worden opgestart in het Frans, het Nederlands, het Duits of het Engels. De procedure is niet bindend.

  Adres:
  North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 1
  1000 Brussel
  België

  Gegevens:
  E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
  Website: www.consumentenombudsdienst.be/nl
  Telefoon: +32(2) 702 52 20
  Fax: +32(2) 808 71 29

De volledige lijst van instellingen die bevoegd zijn voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting kan worden geraadpleegd op de website van de Europese Commissie:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show 

 


 

BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

U kunt de website van Inter Partner Assistance raadplegen zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Sommige pagina's kunnen echter voorbehouden zijn voor bezoekers die zich vooraf registreren of bepaalde persoonsgegevens en informatie verstrekken. Deze informatie en gegevens zijn bedoeld om ons in staat te stellen:

 • te antwoorden op uw vraag om informatie, of
 • om u het gevraagde goed of de gevraagde dienst te leveren, of
 • om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en/of nieuwe producten en diensten.

Inter Partner Assistance kan anderzijds ook cookies plaatsen op uw computer of mobiele apparaat (smartphone, tablet, enz.). Cookies zijn kleine bestanden die de server van Inter Partner Assistance installeert op de harde schijf van uw computer of op andere mobiele apparaten (smartphones, tablets, enz.). Cookies worden gebruikt om bepaalde gegevens permanent of tijdelijk op te slaan. Meer informatie over dit onderwerp vindt u onder het tabblad ‘Cookiebeleid’.

Onze verbintenis om uw persoonsgegevens te beschermen

Wij weten dat respect voor de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens essentieel is voor het behoud van uw vertrouwen. Wij hanteren procedures om uw gegevens te beschermen tegen elke poging tot ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking.

We hebben een wereldwijd team ter beschikking dat zich bezighoudt met gegevensbescherming en een netwerk van verantwoordelijken voor de gegevensbescherming om de beveiliging van uw gegevens in al onze bedrijfstakken te waarborgen.

Inter Partner Assistance maakt deel uit van de Groep AXA. De Groep AXA is de eerste verzekeringsgroep ter wereld die een aantal interne bedrijfsvoorschriften (‘Binding Corporate Rules’) heeft bepaald. Deze regels vormen een internationaal erkende norm voor gegevensbescherming en werden goedgekeurd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en door 15 andere Europese autoriteiten die belast zijn met de bescherming van de persoonsgegevens (Mon. B. 6/10/2014, p. 78547).

Onze verbintenis wat betreft het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij bieden u voortdurend bijgewerkte preventie- en beschermingsoplossingen dankzij een diepgaande analyse van de risico's waarmee u wordt geconfronteerd. Hiervoor verzamelen wij uw persoonsgegevens en gebruiken wij deze conform de wet.

Wij hebben algemene voorwaarden opgesteld voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlenings- en verzekeringsactiviteiten. U vindt deze op de specifieke pagina [adres] van deze website.

Wij hebben procedures en contractuele bepalingen opgesteld om al onze werknemers, commercieel vertegenwoordigers, consultants en dienstverleners te verplichten tot geheimhouding van uw gegevens.

Onze klanten kunnen ons de persoonlijke informatie geven die wij nodig hebben om hen de verzekeringspolis aan te bieden die zij specifiek nodig hebben - zowel bij de eerste intekening als tijdens de hele duur van het contract. Wij beschouwen onszelf als de bewakers van deze gegevens. In sommige gevallen kunnen we in samenwerking met andere bedrijven producten aanbieden aan onze klanten, maar alleen als we ervan overtuigd zijn dat deze producten een echte toegevoegde waarde hebben voor onze klanten.

De gegevens die via deze website worden verzameld, kunnen, maar zijn niet beperkt tot, uw voor- en achternaam, thuisadres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, inloggegevens en andere identificerende informatie bevatten. Inter Partner Assistance zal echter geen gevoelige gegevens opslaan of verwerken via deze website. Onder ‘gevoelige gegevens’ wordt verstaan persoonsgegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, alsmede de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met als doel een natuurlijke persoon als uniek te identificeren, gegevens inzake de gezondheid of gegevens inzake het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

Doel van de gegevensverwerking - Vrijwillig karakter

Uw persoonsgegevens worden via deze website meegedeeld met het oog op het adverteren en promoten van de door Inter Partner Assistance aangeboden producten en diensten, marktonderzoek, statistische en actuariële studies, klantenbeheer en, indien van toepassing, het voorstellen, onderhandelen, afsluiten en uitvoeren van de door Inter Partner Assistance aangeboden contracten en verzekeringspolissen.

De mededeling van uw persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis in het stadium van de reclame en promotie voor de producten en diensten aangeboden door Inter Partner Assistance, tijdens marktonderzoek, statistische en actuariële studies en klantenbeheer.

De mededeling van uw persoonsgegevens zoals uw thuisadres, uw e-mailadres, uw persoonlijke status, uw bankrekening en in geval van medische bijstand, gegevens met betrekking tot uw gezondheid, enz. is echter een noodzakelijke voorwaarde voor het voorstellen, het onderhandelen, het afsluiten en het uitvoeren van de door Inter Partner Assistance aangeboden contracten en verzekeringspolissen. In het laatste geval worden de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens beheerd door de toepasselijke contractuele voorwaarden van Inter Partner Assistance.

Ontvangers van de gegevens

Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan uw behoeften en om u de meest geschikte diensten aan te bieden met betrekking tot de hierboven vermelde doelstellingen, kunnen uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan andere bedrijven van de Groep AXA, aan bedrijven en/of personen die hiermee verbonden zijn (advocaten, medisch adviseurs, deskundigen, herverzekeraars, medeverzekeraars, dienstverleners, enz.) en/of tussenpersonen (makelaars enz.).

Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie

Indien nodig kunnen de derden aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt zich zowel binnen als buiten de Europese Unie bevinden. Inter Partner Assistance voldoet bij het overmaken van gegevens aan derden die buiten de Europese Unie zijn gevestigd aan de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op dergelijke overdrachten van toepassing zijn en staat meer bepaald in voor een adequaat beschermingsniveau voor de overgemaakte persoonsgegevens, op basis van de door de Europese Commissie opgelegde of aanbevolen oplossingen, zoals standaard contractuele clausules of ‘Binding Corporate Rules’ (‘BCR’) in geval van overdracht binnen een groep.

Gegevensverwerking voor direct marketingdoeleinden

Inter Partner Assistance kan uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden (commerciële acties, gepersonaliseerde reclame, profilering, matching van gegevens, bekendheid, enz.), om de kennis van uw persoon en uw behoeften te verbeteren, om u te informeren over haar activiteiten, producten en diensten en om u commerciële aanbiedingen te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met andere bedrijven van de Groep AXA en uw tussenpersoon voor direct marketingdoeleinden met het oog op soortgelijke doelstellingen.

Om de meest geschikte diensten te kunnen aanbieden in het kader van direct marketing kunnen deze persoonsgegevens worden meegedeeld aan bedrijven en/of personen die optreden als onderaannemer of dienstverlener ten gunste van Inter Partner Assistance, andere bedrijven van de Groep AXA en/of de verzekeringstussenpersoon.

Een dergelijke verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van Inter Partner Assistance die de ontwikkeling van haar economische activiteit inhouden. In dit geval kan deze verwerking worden gebaseerd op de toestemming van de betrokkene.

Bewaartermijn van de gegevens

Inter Partner Assistance kan uw persoonlijke inloggegevens voor een periode van 12 maanden opslaan en verwerken. Deze bewaartermijn begint bij de laatst keer dat u hebt ingelogd. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die door middel van cookies worden opgeslagen.

Andere gegevens die worden verwerkt in het kader van de doelstellingen bepaald in andere, al dan niet contractuele documenten mogen gedurende andere termijnen worden bewaard.

Vertrouwelijkheid

Inter Partner Assistance heeft alle noodzakelijke maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen en zich te beschermen tegen niet geoorloofde toegang, misbruik, wijziging of verwijdering daarvan. Inter Partner Assistance hanteert hiervoor normen inzake veiligheid en permanente service en beoordeelt regelmatig zowel het beveiligingsniveau van haar processen, systemen en applicaties als die van haar partners.

Recht op toegang, rechtzetting, verwijdering, beperking en verzet - overdraagbaarheid van gegevens

U kunt:

 • van Inter Partner Assistance bevestiging krijgen dat uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, toegang krijgen tot die gegevens;
 • uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, verbeteren en, indien nodig, aanvullen;
 • onder bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens laten wissen;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden beperken;
 • om redenen die verband houden met een bijzondere situatie, bezwaar aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van de gerechtvaardigde belangen van Inter Partner Assistance;
 • bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, met inbegrip van het opstellen van profielen voor direct marketingdoeleinden;
 • niet het voorwerp zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die voor u belangrijke gevolgen hebben; indien een dergelijke geautomatiseerde verwerking noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst, hebt u echter het recht om menselijk ingrijpen van Inter Partner Assistance te verkrijgen, uw standpunt uit te drukken en de beslissing van Inter Partner Assistance te betwisten;
 • uw door u aan Inter Partner Assistance verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gebruikelijk en door een machine leesbaar formaat ontvangen; deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking doorgeven, wanneer (i) de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming of ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst en (ii) de verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde processen; en verkrijgen dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar een andere worden overgemaakt, voor zover dat technisch mogelijk is;
 • uw toestemming te allen tijde intrekken, onverminderd de verwerking die rechtmatig vóór de intrekking daarvan heeft plaatsgevonden, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming is gebaseerd.

Inter Partner Assistance contacteren

De betrokkene kan contact opnemen met de data privacy officer van Inter Partner Assistance om zijn rechten uit te oefenen via de volgende adressen:

Inter Partner Assistance behandelt de aanvragen binnen de wettelijke termijnen. Tenzij het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, is voor de behandeling van de verzoeken geen betaling vereist.

Klacht indienen

Indien u van mening bent dat Inter Partner Assistance niet voldoet aan de voorschriften ter zake, wordt u verzocht eerst contact op te nemen met Inter Partner Assistance.
U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het volgende adres:

U kunt ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van uw woonplaats.

Cookiebeleid

Wanneer u deze website bezoekt, maakt Inter Partner Assistance gebruik van cookies om het gebruik van de website door bezoekers te verbeteren (bijvoorbeeld door de taal te onthouden) en om statistieken te verzamelen over het surfgedrag van bezoekers op onze website.

Cookies zijn kleine bestanden die op uw harde schijf of mobiele apparaat worden opgeslagen en waarmee wij bepaalde informatie over uw bezoek kunnen opslaan, die we bij een volgend bezoek kunnen lezen. Cookies kunnen uw browser herkennen wanneer u onze website bezoekt ('sessiecookie') of bij toekomstige herhaaldelijke bezoeken ('permanente cookie'). De aanwezigheid van cookies voorkomt dat u uw taalvoorkeuren opnieuw moet invoeren (navigatietaalkeuze).

De server van Inter Partner Assistance kan alleen zelf geplaatste cookies lezen; hij heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiele apparaat. Cookies worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat, in het geheugen van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke versleutelde code.
Deze informatie wordt 12 maanden bewaard.

U kunt het opslaan van cookies op uw computer of mobiele apparaat voorkomen door uw browser te configureren (raadpleeg hiervoor de online helppagina van uw webbrowser). U kunt de cookies die op uw computer of mobiele apparaat zijn opgeslagen ook verwijderen.