Login

Contact

Assudis beheert en verdeelt de contracten van AXA Assistance, voor al uw vragen in verband met onze waarborgen, voor eventuele wijzigingen of opmaak van onze contracten kan u bij ons terecht :
Assudis n.v.
Sleeckxlaan 1
1030 Brussel
Tel 02.247.77.10
Fax 02.247.77.19
E-mail info@assudis.be
CBFA 047.811 A
RPR 0474.436.007

AXA Assistance voorziet de bijstand voor de aangifte van een schadegeval, informatie omtrent terugbetalingen kan u bij hen terecht.
Inter Partner Assistance n.v.
Lid van de AXA Assistance groep
Louizalaan 166 bus 1
1050 Brussel
Tel 02.550.05.00
Fax 02.550.04.75
E-mail claims.ipa@axa-assistance.com
 
AXA Assistance voorziet eveneens in het beheer van de groepscontracten medische zorgen van de AXA groep. Indien u meer info wenst omtrent deze contracten kan u bij hen terecht :
Inter Partner Assistance n.v.
Lid van de AXA Assistance groep
Louizalaan 166 bus 1
1050 Brussel
Vragen in verband met een premie : Tel 02.550.49.00
Vragen in verband met een contract : Tel 02.550.49.17