Login

Belangenconflicten

In het belang van al onze verzekeringsnemers, verzekerden en begunstigden hanteren AXA Assistance en Assudis een beleid m.b.t. belangenconflicten. Meer informatie vindt u terug in het onderstaande document.

Beleid m.b.t. belangenconflicten